İlkokul Dersleri Günlük Planları

Öğretmenlerin sene başında hazırlamış olduğu yıllık planlar ile her dersten önce hazırlayıp imzalatmış olmaları gereken günlük planları sitemiz ilkokuldokuman.com da bulabilirsiniz. Yıllık planlar, kurumların özelliklerine ve türlerine göre öğretim yılı, yanyıl veya etkinliklerin başlamasından önce; ünite planları, yıllık plana bağlı olarak o ünitenin işlenmesine başlamadan önce; günlük planlar ise derslere girilmeden önce hazırlanır. İyi bir günlük planı nasıl olmalı?

DÖKUMAN ARA

İyi bir öğretim planının özellikleri neler olmalıdır:

  1. Programın amaç ve ilkelerine uygun olmalı
  2. Öğrencilerin neyi, ne zaman, nasıl öğreneceklerini açıkça göstermeli.
  3. Dersi amaçlarına uygun olmalı
  4. Belli bir süreyi kapsamalıdır.
  5. Esnek olmalıdır.
  6. Öğrencilerin nasıl değerlendirileceği belirtilmelidir.

Plan; bazı amaçlara ulaşmak için gelecekte uygulanacak bir dizi kararı hazırlamayı içeren bir süreçtir. Planlama konuyu öğrenciye aktarmanın bir provasıdır ve öğretmen kılavuz kitabı olmadığı için zorunludur. Aşağıdan sınıfınızı seçerek ilgili derse ait günlük planları indirebilirsiniz.

2023-2024 İlkokul Günlük Planlar Tüm Dersler

Günlük planlarla uyumlu yıllık planlara da sitemizden ulaşabilirsiniz. Sınıf sınıf tüm derslerin bulunduğu ilkokul 2023-2024 yıllık planlar için bağlantıyı tıklayınız.

SSS

  • İlkokulda günlük plan zorunlu mu?

2017’de kaldırılan günlük planlar EYLÜL 2022, 2779-EK sayılı tebliğler dergisinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı kararı ile tekrar zorunlu hale ”Ders Planı” olarak getirilmiştir. Buna göre ilkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi kurumlarında ders planı hazırlamak öğretmenin görevidir ve zorunludur.

  • Eğitimde günlük plan nedir?

Günlük plan, bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların planlanmasıdır. Haftalık olarak işlenecek konunun genel hatlarıyla planlanmasıdır.

  • Günlük plan ne zaman hazırlanır?

Yıllık planlar, kurumların özelliklerine ve türlerine göre öğretim yılı, yanyıl veya etkinliklerin başlamasından önce; ünite planları, yıllık plana bağlı olarak o ünitenin işlenmesine başlamadan önce; günlük planlar ise derslere girilmeden önce hazırlanır.

İlkokul 1. Sınıf 2022 / 2023 eğitim – öğretim yılı Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Serbest Etkinlikler derslerine ait Tüm Dersler Yıllık ve Günlük Planları sitemizden indirebilirsiniz.

İlkokul 2. Sınıf 2022 / 2023 eğitim – öğretim yılı Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Serbest Etkinlikler derslerine ait Tüm Dersler Yıllık ve Günlük Planları sitemizden indirebilirsiniz.

İlkokul 3. Sınıf 2022 / 2023 eğitim – öğretim yılı Hayat Bilgisi, Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Serbest Etkinlikler derslerine ait Tüm Dersler Yıllık ve Günlük Planları  sitemizden indirebilirsiniz.

İlkokul 4. Sınıf 2022 / 2023 eğitim – öğretim yılı Türkçe, Matematik, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Oyun, Serbest Etkinlikler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri derslerine ait Tüm Dersler Yıllık ve Günlük Planları sitemizden indirebilirsiniz.