Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

İlkokul 1-2-3-4.sınıflara ait tüm derslerle ilgili BEP planlarına sayfanın en altında bulunan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

DÖKUMAN ARA

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı nedir, nasıl hazırlanır, nasıl kullanılır konularında öncelikle bilgi vermek isterim. Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP), özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin kendilerine özgü eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim öğretim ortamlarından ve destek eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmasını sağlamak üzere aile, öğretmen ve uzmanların iş birliğiyle hazırlanmış yazılı dokümandır.

Bireyselleştirilmiş eğitim programı, ülkemizde ilk olarak 1997 yılında kabul edilen 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yasal bir zorunluluk olarak haline gelmiştir.

orgm.meb.gov.tr

Bilindiği gibi, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenciye özgü çizilen bir yol haritası olarak tanımlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının merkezinde öğrencinin kendisi vardır. Bu nedenle bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasının eğitim-öğretim sürecinin niteliğini arttırdığı alan yazında yaygın bir şekilde kabul edilmiştir. Örneğin, bireyselleştirilmiş eğitim programları ile öğrencinin öğrenme ihtiyaçlarına uygun olarak eğitim planlaması yapılırken aynı zamanda öğretmenlere ve ailelere eğitim sürecinde sırasıyla neyin, nasıl ve ne süreyle yapılacağına ilişkin bir yol haritası sunulur. Ayrıca, etkili bir şekilde bireyselleştirilmiş eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması ile kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarının niteliğinin arttırılmasına da önemli bir katkıda bulunulur.

Madde 20: Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir.

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği (Sayı: 2014/29072)

Madde 20: Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için takip edecekleri eğitim programı temel alınarak BEP hazırlanması esastır.

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (Sayı: 2018/30471)

BEP özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciyle çalışan okuldaki tüm öğretmenlerin dâhil olduğu BEP geliştirme birimi koordinesinde hazırlanır.

BEP’in hazırlanmasında sorumluluğun hiçbir zaman tek bir öğretmene ait olmadığı ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciyle çalışan okuldaki tüm öğretmenlerin BEP’in hazırlanmasından sorumlu olduğu unutulmamalıdır.

BEP Ne Kadar Bir Süre İçin Hazırlanır?

BEP genellikle bir eğitim-öğretim yılı için hazırlanır ve geçerliliği eğitim-öğretim yılının başında başlar ve sonunda sona erer.

BEP sadece eğitim-öğretim yılının başında değil, gerektiği durumlarda öğrencinin özel eğitim ihtiyacının belirlenmesinden sonra herhangi bir zaman diliminde de hazırlanabilir. Ancak, öğrencinin kendi ihtiyaçlarına en uygun eğitim hizmetlerinden en kısa sürede yararlanmaya başlamasını sağlamak amacıyla BEP’in mümkün olduğunca erken hazırlanması gerektiği unutulmamalıdır.

BEP HAZIRLANMASINDA ESAS EĞİTSEL PERFORMANSTIR

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin akademik alanlardaki performansları akranlarından anlamlı düzeyde farklılık gösterebilir. Öğrencinin performans düzeyinin belirlenmesi aşamasında öğrencinin bulunduğu sınıf düzeyine ait eğitim programını kullanmak gibi bir zorunluluk yoktur. Öğrencinin performansına göre bulunduğu program çerçevesinde daha alt ya da üst seviyede eğitim programları sürece dâhil edilebilir.

Öğrencinin eğitsel performans düzeyleri belirlenirken gözlem, görüşme, kaba değerlendirme formları, yazılı sınavlar, hata analizi, çalışma örneği analizi, ev ödevleri,
çalışma kâğıtları, ölçüt bağımlı ölçü aracı gibi informal değerlendirme araçlarından
yararlanılabilir.

KISA DÖNEMLİ AMAÇ-UZUN DÖNEMLİ AMAÇ

  • Bireyselleştirilmiş eğitim programının kişiye özgü olduğu unutulmamalı ve amaçlar yazılırken amaç ifadelerinin öznesi olarak öğrencinin ismi belirtilmelidir.
  • Amaçların öğrenci için öncelikli ve işlevsel hedefler olmasına dikkat edilmelidir.
  • Amaçların ulaşabilir ve gerçekçi bir biçimde belirlenmesi önemlidir. Bu nedenle hedefler ne ulaşılamayacak kadar güç olmalı ne de çok kolay ulaşabilecek düzeyde olmalıdır.
  • Amaçların sade, açık ve anlaşılır bir şekilde ve geniş zaman kipinde yazılması önemlidir.
  • Amaçların sıralaması basitten zora ve öğrencinin performansına göre gereksinim öncelikleri dikkate alınarak belirlenmelidir.

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANI İÇERİĞİ

HAZIR BEP PLANLARI

İlkokul tüm sınıflar tüm dersleri içeren yıllık planlarımızı 2023-2024 ilkokul yıllık planlar sayfamızdan indirebilirsiniz.