4.Sınıf Türkçe

4. sınıf Türkçe yaprak test, kazanım kavrama testi, yeni nesil sorular, çalışma sayfaları, kesme boyama çalışmaları, ders projeleri ve tüm etkinliklerini ister etkinlik veya değerlendirme olarak sınıfta kullanın, ister ödev olarak verin. 4. sınıf Türkçe etkinliklerini ister etkinlik veya değerlendirme olarak sınıfta kullanın, ister ödev olarak verin.

DÖKUMAN ARA

4. SINIF TÜRKÇE DİL BİLGİSİ KONULARI

 Kelimede Anlam
 Metnin Konusu
 Metnin Başlığı
 Metin Türleri
 Hikâyelendirici, bilgilendirici metin ve şiir
 Metnin Gerçek ve Hayalî Ögeleri
 Ana Fikir ve Ana Duygu
 Zıt Anlamlı Kelimeler
 Eş Anlamlı Kelimeler
 Eş Sesli Kelimeler
 Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler
 Deyim ve Atasözleri
 Büyük Harflerin Kullanımı
Kitap, dergi, gezegen ve yıldız adlarının yazımı ile iki noktadan sonra büyük harflerin kullanılması
 Noktalama İşaretleri
Yay ayraç, üç nokta, eğik çizgi, nokta, virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, kesme işareti, konuşma çizgisi, tırnak işaretinin kullanımı
 De ve Ki Bağlaçlarının Kullanımı