4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi

4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi yaprak test, kazanım kavrama testi, yeni nesil sorular, çalışma sayfaları, kesme boyama çalışmaları, ders projeleri ve tüm etkinliklerini ister etkinlik veya değerlendirme olarak sınıfta kullanın, ister ödev olarak verin. 4. sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi etkinliklerini ister etkinlik veya değerlendirme olarak sınıfta kullanın, ister ödev olarak verin.

DÖKUMAN ARA

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1. Ünite İnsan Olmak Konuları

1. İnsan Olmak
2. Doğuştan Gelen Haklarımız
3. Haklarım
4. Çocukluk ve Yetişkinlik
Yapalım Öğrenelim

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. Ünite Hak, Özgürlük ve Sorumluluk Konuları

1. Hak, Özgürlük ve Sorumluluk
2. İnsan Olmanın Sorumluluğu
3. Hak ve Özgürlüklerin Kullanılması
4. Hak ve Özgürlük İhlali
5. Hak Arayışı
6. Hak ve Özgürlüklere Saygı
7. Birlikte Yaşama Kültürü
Yapalım Öğrenelim

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 3. Ünite Adalet ve Eşitlik Konuları

1. Farklılıklara Saygı
2. Adalet ve Eşitlik
3. İnsanlar Eşittir
4. Adalet ve Eşitlik Sağlanmalı
5. Adil Davranılmazsa
Yapalım Öğrenelim

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 4. Ünite Uzlaşı Konuları

1. Anlaşmazlıkların Nedenleri
2. Uzlaşı Gerektiren ve Gerektirmeyen Durumlar
3. Uzlaşı Yolları
4. Anlaşmazlık ve Uzlaşı
Yapalım Öğrenelim

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 5. Ünite Kurallar Konuları

1. Kurallar
2. Kurallar ve Özgürlükler
3. Kurallar ve Toplumsal Ahenk
4. Kurallara Uyarım
Yapalım Öğrenelim

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 6. Ünite Birlikte Yaşama Konuları

1. Yurdumuz
2. Düzenleyici Kurumlar
3. Devletin Sorumlulukları
4. Yurttaş Olmanın Sorumlulukları
5. Birlikte Yaşama Kültürü
Yapalım Öğrenelim