4.Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun

4. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun yaprak test, kazanım kavrama testi, yeni nesil sorular, çalışma sayfaları, kesme boyama çalışmaları, ders projeleri ve tüm etkinliklerini ister etkinlik veya değerlendirme olarak sınıfta kullanın, ister ödev olarak verin. 4. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun etkinliklerini ister etkinlik veya değerlendirme olarak sınıfta kullanın, ister ödev olarak verin.

DÖKUMAN ARA

4.1. HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

 4.1.1. Hareket Becerileri

 BO.4.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan kuvvet, hız ve çeviklikle yapar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
 BO.4.1.1.2. Oyunlarda dengeleme gerektiren hareketleri etkili kullanır.
“Dengeleme Hareketleri” (sarı 9-17 arasındaki kartlar) ve “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
 BO.4.1.1.3. Oyunlarda nesne kontrolü gerektiren hareketleri etkili kullanır.
“Nesne Kontrolü Hareketleri”(sarı 18-26 arasındaki kartlar) ve “Birleştirilmiş Hareketler” (sarı 27-33 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
 BO.4.1.1.4. Özgün, danslar yapar.
“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler – Dönüşler” ve “Grup Dansları” (mor 1-3 arasındaki kartlar) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.1.1.5. Kurallı takım oyunları oynar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 4.1.2. Hareket Kavramları ve İlkeleri

 BO.4.1.2.1. Hareket becerileri ile ilgili kavramları yerinde kullanır.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
 BO.4.1.2.2. Oynadığı oyunların içindeki hareket becerilerini tanımlar.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
 BO.4.1.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.
Tüm FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 4.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

 BO.4.1.3.1. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak oyunlar tasarlar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinliklerden yararlanılabilir.
 BO.4.1.3.2. Çeşitli stratejileri ve taktikleri kullanarak tasarladığı oyunları arkadaşlarıyla oynar.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 4.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

 4.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

 BO.4.2.1.1. Okul dışında oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu geliştirmek için hazırladığı programları uygular.
“BO.4.2.2.1.” kazanımında öğrenciler tarafından hazırlanan programlar uygulatılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 4.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

 BO.4.2.2.1. Fiziksel uygunluğunu geliştirecek uygun programlar tasarlar.
Öğrencilere fiziksel uygunluklarını geliştirecek orta ve yüksek şiddetli fiziki etkinlik için haftalık etkinlik sıklığı, şiddeti, süresi ve etkinlik tipinin ele alındığı basit programlar hazırlatılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.2. Sağlığını korumak için günlük ve haftalık beslenme listesi hazırlar.
“Beslenme Piramidi” sarı FEK’inden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklere uygun spor kıyafetiyle katılır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendinin ve başkalarının güvenliğiyle ilgili sorumluluk alır.
Tüm FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde zamanını etkili kullanır.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklerde çevreye duyarlılık gösterir.
“Açık Alan Oyunları” (mor 2) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği yapar.
“Açık Alan Oyunları”, “İş Birliği Yapalım” (mor 1. kart) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde adil oyun anlayışı sergiler.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde karşılaştığı problemleri çözer.
“Açık Alan Oyunları”, “Yönümüzü Bulalım (Oryantiring)” (mor 2. kart), “Problemi Çözdüm” (mor 3. kart) ve “Uçan Disk” (mor 4. kart) FEK’leri kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

 4.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

 BO.4.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenlerde sorumluluk alır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.3.2. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait halk danslarını yapar.
“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerindeki etkinliklerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.3.3. Kültürümüze ve diğer kültürlere ait çocuk oyunlarını oynar.
“Geleneksel Çocuk Oyunları” (mor) FEK’lerindeki etkinlikler kullanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
 BO.4.2.3.4. Uluslararası müsabakalarda başarılı olmuş Türk sporcularını araştırır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.