3.Sınıf Türkçe 

İlkokul 3. Sınıf Türkçe dersleri müfredatı tüm kazanımlarına ait etkinlikleri çalışma kağıtlarını bu sayfada bulabilir ve indirebilirsiniz. İlkokul 3. sınıf Türkçe etkinlikleri, çalışma kağıtlarını, haftalık ödevleri, belgeleri, dosyaları, kazanımları, sınıf defterlerini içermektedir.

DÖKUMAN ARA
3.SINIF TÜRKÇE KONULARI
 Kelimede Anlam
 Metnin Konusu
 Metnin Başlığı
 Oluş Sıralaması
 5N1K
 Metin Türleri: Hikâyelendirici, bilgilendirici metin ve şiir
 Hikâye Unsurları : Olay örgüsü, mekan ve şahıs
 Metnin Ögeleri: Başlık, paragraf, kıta ve dize
 Metnin Gerçek ve Hayalî Ögeleri
 Ana Fikir ve Ana Duygu
 Zıt Anlamlı Kelimeler
 Eş Anlamlı Kelimeler
 Eş Sesli Kelimeler
 Büyük Harflerin Kullanımı: Kurum adları, dizelerin başı, yer adlarının yazımı
 Noktalama İşaretleri: Nokta, virgül, iki nokta, soru işareti, ünlem işareti, kısa çizgi, kesme işareti, konuşma çizgisi, tırnak işaretinin kullanımı