3.Sınıf Görsel Sanatlar

İlkokul 3. Sınıf Görsel Sanatlar dersleri müfredatı tüm kazanımlarına ait etkinlikleri çalışma kağıtlarını bu sayfada bulabilir ve indirebilirsiniz. İlkokul 3. sınıf 3.Sınıf Görsel Sanatlar etkinlikleri, çalışma kağıtlarını, haftalık ödevleri, belgeleri, dosyaları, kazanımları, sınıf defterlerini içermektedir.

DÖKUMAN ARA

3. SINIF GÖRSEL SANATLAR KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

3. sınıf Görsel Sanatlar dersi Görsel İletişim ve BiçimlendirmeKültürel Miras ve Sanat Eleştirisi ve Estetik olmak üzere üç başlık 17 kazanımdan oluşmaktadır.

3.1. Görsel İletişim ve Biçimlendirme

G.3.1.1. Görsel sanat çalışmasını oluştururken uygulama basamaklarını kullanır.
Beyin fırtınası ile başlayan, tasarlama ve görsel sanat çalışmasını oluşturmaya kadar devam eden sürecin bilinmesi ve uygulanması sağlanır.
G.3.1.2. Görsel sanat çalışmasını oluştururken ifadeci yaklaşımı kullanır.
Öğrencilerin karne sevinci, spor etkinliklerinden duyduğu heyecanı vb. duyguları çalışmalarına yansıtmaları istenebilir.
G.3.1.3. Görsel sanat çalışmasını yaparken güncel kaynaklara dayalı fikirler geliştirir.
Güncel sözlü, yazılı ve görsel kaynaklar incelenebilir. Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
G.3.1.4. Gözleme dayalı çizimlerinde geometrik ve organik biçimleri kullanır.
Gözleme dayalı çizimlerde çiçek, yaprak, deniz kabuğu vb. nesnelerin geometrik ve organik biçimleri üzerinde durulur.
G.3.1.5. İki boyutlu çalışmasında ön, orta, arka planı kullanır.
G.3.1.6. Ekleme, çıkarma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak üç boyutlu çalışma yapar.
Ahşap, metal, kumaş, balon vb. ile atık malzemeler kullanılarak üç boyutlu çalışma yapılması sağlanır.
G.3.1.7. Görsel sanat çalışmalarını oluştururken sanat elemanları ve tasarım ilkelerini kullanır.
Renk: Sıcak, soğuk
Mekân: Pozitif-negatif (doluluk-boşluk)
Denge: Simetrik, asimetrik
Kontrast: Koyu-açık ve zıt

3.2. Kültürel Miras

G.3.2.1. Sanat eserleri ile geleneksel sanatların farklı kültürleri ve dönemleri nasıl yansıttığını açıklar.
Sınıfa İstiklâl Savaşı ile ilgili yağlı boya tablo ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’ni yansıtan minyatür çalışması örneği getirilebilir. Bunların teknik, tür ve kullanılan malzemeye göre farklı oldukları ancak her ikisinin de kendi yapıldıkları dönemin kültürleri ve sosyal olaylarını yansıttıkları üzerinde durulabilir. Ayrıca bu süreçte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından, şehit olan askerlerden bahsedilebilir.
G.3.2.2. Kendi (Millî) kültürüne ve diğer kültürlere ait sanat eserlerini karşılaştırır.
Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. yerlere planlı ve programlı ziyaretler yapılır. Bu imkânların bulunmadığı yerlerde tıpkıbasımlardan, belgesellerden vb. öğretim materyallerinden yararlanılır.
G.3.2.3. Sanat eserlerinin madde, form ve fonksiyonu arasındaki ilişkiyi açıklar.
Göz yaşı şişesi, güneş kursu, su kabı, lahit, sikke vb. eserlerin hangi malzeme, form ve ne amaçla yapılmış olduğu üzerinde durulur.

3.3. Sanat Eleştirisi ve Estetik

G.3.3.1. Yerel kültüre ait motifleri fark eder.
G.3.3.2. Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eseri örneklerini karşılaştırır.
Portre, peyzaj, natürmort ve betimsel sanat eserlerine örnek olarak Nazmi Ziya’nın peyzajları, Mahmut Cüda ve Feyhaman Duran’ın natürmortları, Sami Yetik’in İstiklâl Savaşı’nı konu edinen vb. eserler verilebilir.
G.3.3.3. Sanat eserinde kullanılan sanat elemanları ve tasarım ilkelerini gösterir.
Bu seviyeye kadar öğrenilen sanat elemanları ve tasarım ilkelerinin eser üzerinde gösterilmesi ve söylenmesi sağlanır.
G.3.3.4. İncelediği sanat eseri hakkındaki yargısını ifade eder.
Burada tanımlama, çözümleme, yorumlama ve yargı aşaması üzerinde durulur.
Tanımlama:
Eserde neler görüyorsunuz?
Eserde hangi malzemeler kullanılmıştır?
Bu hangi sanat formudur?
Hangi renkleri görüyorsunuz?
Çözümleme:
Renkler nasıl düzenlenmiştir?
Eserde sıcak renkler mi soğuk renkler mi hâkim?
Eserde hangi çizgiler kullanılmıştır? (düz, eğri, kırık, zikzak, hepsi)
Eserde denge nasıl oluşturulmuştur?
Eserde mekân nasıl oluşturulmuştur? (düz, üst üste, derin vb.)

Yorumlama:
Eser size ne hissettiriyor?
Eser ne gibi bir ses veriyor?
Eserde ne anlatılmak isteniyor?
Bu esere bir isim vermek isteseydiniz ne verirdiniz?
Sanat eserinin ismi çalışmanın içeriğini yansıtıyor mu?
Yargı:
Bu eser değerli midir? Niçin?
Bu eseri odana asmak ister misin? Niçin?
Bu eser ile tıpkıbasımı arasındaki fark nedir?
G.3.3.5. Sanat eseri ve sanat değeri olmayan nesneler arasındaki farkları ifade eder.
G.3.3.6. Sanat eserinin bir değere sahip olduğunu farkeder/kavrar.
Bir sanat eserinin duyuşsal, ekonomik, politik, tarihî ve bunun gibi unsurlar açısından değerlendirilmesinin gerekçeleri üzerinde öğrenci seviyesi dikkate alınarak durulur.
G.3.3.7. Sanat alanındaki etik kuralları açıklar.
Öğrencinin sanat alanındaki etik kurallara ilişkin olarak yapılan bir çalışmaya saygı duyması, arkadaşının yaptığı çalışmayı kopya etmemesi veya çalışmasını başkasına yaptırmaması gerektiği üzerinde durulur.