3.Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun 

İlkokul 3. Sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersleri müfredatı tüm kazanımlarına ait etkinlikleri çalışma kağıtlarını bu sayfada bulabilir ve indirebilirsiniz. İlkokul 3. sınıf Beden Eğitimi ve Oyun etkinlikleri, çalışma kağıtlarını, haftalık ödevleri, belgeleri, dosyaları, kazanımları, sınıf defterlerini içermektedir.

DÖKUMAN ARA

3.1. HAREKET YETKİNLİĞİ ÖĞRENME ALANI

3.1.1. Hareket Becerileri

BO.3.1.1.1. Yer değiştirme hareketlerini artan çeviklikle yapar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Uygulamada öncelik koşma (3. kart) ve atlama-sıçrama (4. kart) FEK’lerinde olmalı, daha sonra sıra olmadan diğer kartlardaki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.
BO.3.1.1.2. Yer değiştirme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapar.
“Yer Değiştirme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 3-8 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Vücut farkındalığı atlama-sıçrama (4. kart) kartı; alan farkındalığı ve ilişkiler için adım al-sek (5. kart) kartı ile başlanmalıdır. Sıra olmadan diğer FEK’lerdeki etkinlikler yeri geldiğinde kullanılmalıdır.
BO.3.1.1.3. Çeşitli nesnelerin üzerinde dengeleme hareketlerini yapar.
“Dengeleme Hareketleri” FEK’lerindeki (sarı 13-16. kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.
BO.3.1.1.4. Dengeleme hareketlerini vücut, alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapar.
“Dengeleme Hareketleri “ FEK’lerindeki (sarı 9-17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Atlama-konma (13. kart), dönme-salınım (11. kart) FEK’lerine öncelik verilmelidir. Sıra olmadan diğer kartlardaki
etkinlikler yeri geldiğinde kullanılabilir.
BO.3.1.1.5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri geliştirir.
“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır. Ayakla vurma (21. kart), top sürme (24. kart), raketle vurma (25. kart) FEK’lerine öncelik verilmelidir.
BO.3.1.1.6. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri alan, efor farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak artan bir doğrulukla yapar.
“Nesne Kontrolü Gerektiren Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 18-26 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Top sürme (24. kart) ve raketle vurma (25. kart) FEK’lerine öncelik verilmelidir.
BO.3.1.1.7. Seçtiği müziğe uygun koreografi oluşturur.
“Adımlar”, “Yer Değiştirmeler – Dönüşler” ve “Grup Dansları” FEK’lerindeki (mor 1-3 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Koreografi oluşturmada yönlendirici olan 3. karta öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.1.1.8. Basit kurallı oyunları artan bir doğrulukla oynar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Bayrak yarışı oyunları (28. kart), hedef oyunları (29. kart) ve yuvarlama tutma (31. kart) oyunlarına öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.1.2. Hareket Kavramları ve İlkeleri

BO.3.1.2.1. Oyun ve fiziki etkinliklerde arkadaşının performansını gözlemleyerek geri bildirim verir.
Tüm sarı FEK’lerin “Öğrenme Anahtarı” ve “Değerlendirme ve İyileştirme” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.1.3. Hareket Stratejileri ve Taktikleri

BO.3.1.3.1. Oyun ve fiziki etkinliklerde kullanılabilecek basit stratejileri ve taktikleri açıklar.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Bayrak yarışı (28. kart) ve atma-vurma (30. kart) oyunlarına öncelik verilmelidir.
BO.3.1.3.2. Oyun ve fiziki etkinliklerde basit stratejileri ve taktikleri uygular.
“Birleştirilmiş Hareketler” FEK’lerindeki (sarı 27-33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılabilir. Atma-vurma (30.kart) ve hareketli hedef vurma (33. kart) oyunlarına öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.2. AKTİF VE SAĞLIKLI HAYAT ÖĞRENME ALANI

3.2.1. Düzenli Fiziksel Etkinlik

BO.3.2.1.1. Seçtiği oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Tüm FEK’lerden yararlanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.1.2. Fiziksel uygunluğunu destekleyici oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.
Tüm FEK’lerden yararlanılmalıdır.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.2.2. Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri

BO.3.2.2.1. Sağlıkla ilgili fiziksel uygunluğu geliştiren ilkeleri açıklar.
Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden ve “Fiziksel Etkinlik Piramidi” kartından yararlanılabilir.
BO.3.2.2.2. Oyun ve fiziki etkinlikler öncesinde, sırasında ve sonrasında beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıklar.
Sağlıklı beslenme ve obeziteye farkındalık oluşturmak için “Beslenme Piramidi” FEK’inden yararlanılabilir.
BO.3.2.2.3. Oyun ve fiziki etkinliklerde dikkat edilmesi gereken hijyen ilkelerini nedenleriyle açıklar.
Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılmalıdır.
BO.3.2.2.4. Oyun ve fiziki etkinliklerde uygun kıyafet kullanmanın önemini açıklar.
Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.5. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisi ve arkadaşları için güvenlik riski oluşturan unsurları nedenleriyle açıklar.
Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.6. Oyun ve fiziki etkinliklere katılımda sağlığını koruma davranışları sergiler.
Tüm sarı FEK’lerin “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.7. Oyun ve fiziki etkinliklerde güvenliği için sorumluluk alır.
Tüm sarı FEK’lerin “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.8. Oyun ve fiziki etkinliklerde öz güvenle hareket eder.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
BO.3.2.2.9. Oyun ve fiziki etkinliklerde bireysel farklılıklara saygı gösterir.
Tüm sarı FEK’lerden yararlanılabilir. Hareketli hedef vurma oyunu (33. kart), atma-tutma (19. kart), yuvarlama (22. kart), raketle vurma (25. kart) ve dönme-salınım (11. kart) kartlarındaki etkinliklere öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.10. Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliği becerileri geliştirir.
“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden (mor) yararlanılabilir. İş birliği yapalım (1. kart), problemi çözdüm (3. kart) kartlarına öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.11. Oyun ve fiziki etkinliklerde başarıyı tebrik eder.
Tüm FEK’lerdeki oyunlardan yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.12. Oyunlarda karşılaştığı problemlere çözümler önerir.
“Etkin Katılım-Açık Alan Oyunları” FEK’lerinden (mor) yararlanılabilir. “Problemi Çözdüm” (3. kart) etkinliğine öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.2.13. Aktif ve sağlıklı hayat davranışı geliştirmek için çeşitli teknolojileri kullanır.
Tüm FEK’lerden yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.

3.2.3. Kültürel Birikimlerimiz ve Değerlerimiz

BO.3.2.3.1. Bayram, kutlama ve törenler için hazırlık yapar.
“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerinden (mor) yararlanılabilir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.
BO.3.2.3.2. Basit ritimli yöresel halk dansları yapar.
“Kültürümü Tanıyorum” FEK’lerinden (mor 1.2.3. kartlar) yararlanılabilir.
BO.3.2.3.3. Seçtiği geleneksel çocuk oyunlarını arkadaşlarına oynatır.
“Etkin Katılım-Geleneksel Çocuk Oyunları” FEK’lerindeki (mor) etkinlikler kullanılabilir. “Yedi Kale (Kule)” (1. kart) ve “Ayakkabı Saklamak” (3. kart) etkinliklerine öncelik verilmelidir.
Kazanımla ilgili değerler üzerinde durulmalıdır.