2.Sınıf Matematik Etkinlikleri

2.Sınıf Doğal Sayıların Okunuşları Etkinliği

2.Sınıf Doğal Sayıların Okunuşları Etkinliği: Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar. 100’e kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğun belirlenmesi sağlanır.

DÖKUMAN ARA

2 basamaklı doğal sayılar okunurken, öncelikle onluk basamak okunur. Onluk basamak, okunurken onluk başına gelen sayı adıyla birlikte okunur. Örneğin, 25 sayısı okunurken önce onluk basamak olan 2 okunur. Ardından, birlik basamak olan 5 okunur. Bu durumda, 25 sayısı “yirmi beş” olarak okunur.

Örnekler:

  • 23 sayısı: yirmi üç
  • 45 sayısı: kırk beş
  • 67 sayısı: altmış yedi
  • 01 sayısı: bir
  • 00 sayısı: sıfır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir